توافقات منابع مالی در شاهدانه نیوجرسی

توافقنامه منابع مالی در نیوجرسی حشیش چیست؟

قراردادهای منبع مالی تحت قانون حشیش نیوجرسی ، قراردادهایی هستند که شامل بندهای محافظتی و شرایطی هستند که توسط قوانین نظارتی برای محافظت از متقاضیان اولویت در برابر دستکاری یا سوء استفاده سرمایه گذاران ثروتمند که ممکن است در تلاش برای سوء استفاده از موقعیت اولویت خود باشند ، محافظت می شود. متقاضیان دارای اولویت تحت قانون قانونی شدن شاهدانه نیوجرسی از حمایت ها و ترجیحات زیادی برخوردار هستند. بسیاری از متقاضیانی که مجوز می گیرند متقاضیان اولویت خواهند بود و توافقنامه های منابع مالی که از آنها استفاده می کند از آنها محافظت می کند تا بتوانند ثروت نسلی را حفظ کرده و سرمایه گذاری آنها را در معامله به سبک نی نی انجام ندهند. 

متقاضیان دارای اولویت چگونه می توانند از موافقت نامه های منابع مالی بهره مند شوند

متقاضیان اولویت دار بسیاری از مجوزهای شاهدانه را در نیوجرسی دریافت می کنند ، زیرا اهداف قانون از کاهش موانع ورود و اولویت دادن به متقاضیان از گروه های خاص برخوردار است. گروه هایی که دارای اولویت هستند عبارتند از:

  1. مشاغل دارای مجوز دارای مالکیت اقلیت
  2. مشاغل دارای گواهینامه متعلق به زنان
  3. دارای کسب و کار دارای جانباز معلول دارای مجوز
  4. مشاغل متعلق به Social Equity
  5. مشاغل متعلق به منطقه ضربه

این متقاضیان دارای اولویت ابتدا برنامه های مشروط مشاغل تجاری حشیش را بررسی می کنند تا بتوانند اولین مجوزها را کسب کنند. درخواست مشروط نیازمند شرایط مالی خاصی برای درآمد کمتر است. این بدان معناست که اکثر برنامه های مشروط به توافقنامه منابع مالی نیاز دارند.

برای کمک به توافقنامه های منابع مالی خود - اینجا کلیک کنید. 

تام

تام

توماس هوارد با مجوز فعالیت از سال 2008 ، نماینده بسیاری از موسسات مالی در زمینه دعاوی حقوقی برای اجرای منافع امنیتی آنها بوده است.
تام

تام

توماس هوارد با مجوز فعالیت از سال 2008 ، نماینده بسیاری از موسسات مالی در زمینه دعاوی حقوقی برای اجرای منافع امنیتی آنها بوده است.
وکیل صنعت حشیش الف استوماری وب سایت طراحی شده برای مشاوره کسب و کار و فعالیت حقوقی تام هوارد در موسسه حقوقی پایه وثیقه.

پست‌های مرتبط

آیا فیلمهای آموزنده در مورد صنعت شاهدانه می خواهید؟
اینجا کلیک کنید
تصویر نزدیک